Biuro Rachunkowe Łódź - Biznes-Ekspert Łódź

Biuro rachunkowe Łódź: kompleksowe usługi księgowe.
Usługi podatkowe, Obsługa kadrowa i prawna. Wirtualne biuro Łódź

Biuro Rachunkowe Łódź - wyszukaj usługę księgową

Biuro rachunkowe

Usługi rachunkowe stanowią naszą najwcześniej rozwijaną działalność. Rachunkowość i podatki są ze sobą ściśle skorelowane.

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe obejmuje zakresem swojej obsługi doradztwo podatkowe i księgowość, jako kompleksową usługę. Są to więc nie tylko czynności ewidencyjne, czyli rachunkowe, ale także sprawozdawczość finansowa i podatkowa oraz controlling i optymalizacja podatkowa. W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim dobrem klienta, poprzez zapewnienie mu bezpieczeństwa prawnego w zakresie rozliczeń podatkowych. W razie potrzeby otrzymuje on u nas wsparcie ze strony prawnika – adwokata lub radcy prawnego.

Jako księgowi jesteśmy skrupulatni oraz musimy przestrzegać określonych procedur aby działać profesjonalnie.

Biuro rachunkowe – Rachunkowość Łódź

Świadczone przez nas usługi między innymi obejmują:

Rachunkowość finansowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) oraz uproszczonych form ewidencji księgowej (ewidencja przychodów z tytułu ryczałtu
 • ewidencjonowanego, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • prowadzenie wszelkich innych ewidencji podatkowych, jak: ewidencji dla potrzeb podatku VAT, ewidencja odpadów itp.,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych (tzw. bilansów),
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczanie płac i zasiłków oraz zobowiązań publicznoprawnych obciążających wynagrodzenia,
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec ZUS,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych, w tym sporządzenie deklaracji INTRASTAT do U.C.,
 • rozliczenia z tytułu innych obowiązków publicznoprawnych (PFRON, podatki lokalne, opłaty za korzystanie ze środowiska itp),
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec G.U.S., N.B.P. itp.,
 • konstruowanie planów kont i opracowywanie polityki rachunkowości (dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości),
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości dotyczącej środowiska,
 • pomagamy przy zakładaniu i likwidacji firm.
Rachunkowość i controlling w systemach ERP Łódź
Comarch ERP Optima iFaktury24 Łódź
Comarch ERP Optima Łódź

Prowadzenie księgowości może być przez nas realizowane w następujących modelach współpracy:

Usługi rachunkowe zdalne Łódź, Usługi rachunkowe online, Księgowość online

W ramach wsparcia udzielamy porad dotyczących spraw księgowych oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych.

Rachunkowość zarządcza, controlling.

Na zlecenie banków i innych instytucji oraz firm świadczymy usługi z zakresu rachunkowości zarządczej, a między innymi:

 • weryfikujemy prawidłowość ujęcia kosztów i przychodów,
 • sporządzamy rachunek kosztów i wyników,
 • dokonujemy analizy kalkulacji kosztów, cen i wyników,
 • monitorujemy plany finansowe (budżety) i dokonujemy ich analizy przyczynowej,
 • dokonujemy kontroli i analizy relacji: Koszt – Wolumen – Zysk,
 • sporządzamy analizy finansowe oraz analizy techniczno-ekonomiczne,
 • dokonujemy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego wyceny,
 • sporządzamy szacunki szkód w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej,
 • uczestniczymy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych,
 • sporządzamy biznes planów i inne analizy finansowo-ekonomicznych,
 • świadczymy usługi szeroko pojętego doradztwa ekonomiczno-gospodarczego.
Rachunkowość zarządcza, controlling Łódź
Ponadto, świadczymy dla naszych klientów szeroko pojęte usługi doradztwa ekonomiczno-gospodarczego.
Nasza odpowiedzialność cywilna jest stale zabezpieczona odpowiednim ubezpieczeniem.

Promocje

Przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych po raz pierwszy rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Korzyści:

 • 1,- zł ryczałtu za rozliczenie pierwszych trzech miesięcy,
 • 10 % rabatu w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów następnych 3 miesięcy,
 • 0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych (w US, ZUS, PIP, TIOŚ),
 • 0,- zł za doradztwo w sprawach doboru metod opodatkowania przy rejestracji,
 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów przesyłania dokumentów przez okres pierwszych 6 miesięcy dla klientów spoza Łodzi;

Czas trwania:

 • Brak ograniczeń;

Warunek:

 • Zawarcie standardowej umowy na okres co najmniej 24 miesięcy.

Przeznaczona jest dla firm już działających, chcących zmienić biuro rachunkowe na nasze.

Korzyści:

 • 1.- zł ryczałtu za zaksięgowanie dokumentów pierwszego miesiąca,
 • 50% ryczałtu za rozliczenie drugiego miesiąca,
 • 25% ryczałtu za rozliczenie trzeciego miesiąca,
 • 0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych związanych ze zmianą biura rachunkowego,
 • 0,- zł za doradztwo w sprawach wyboru metod opodatkowania przy zmianie biura rachunkowego,
 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów przesyłania dokumentów przez okres pierwszych 6 miesięcy dla klientów spoza Łodzi;

Czas trwania:
Okres: 1 października – 31 marca każdego roku;

Warunek:
Zawarcie standardowej umowy na okres co najmniej 15 miesięcy.

Korzyści:

uprawniającą do otrzymania przez Klienta 10% lub 5% rabatu w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów; 10% rabatu Klient otrzyma w przypadku, gdy dla pozyskanego klienta będziemy prowadzić księgi rachunkowe, a 5% rabatu, gdy będą dla niego prowadzone tylko księgi podatkowe (księgowość uproszczona). Rabat jest udzielany przez cały okres współpracy nowo pozyskanego klienta z Biurem.

Nasze ceny

Koszty naszej obsługi ustala się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzaj prowadzonych ksiąg, zasady opodatkowania, do kogo należy kapitał właścicielski,
 • sposób prowadzenia rachunku kosztów,
 • stopień trudności wynikający z typu prowadzanych operacji gospodarczych (rodzaj działalności),
 • liczba operacji gospodarczych (dokumentów),
 • zlecenia dodatkowe (obsługa płac, spraw kadrowych, prawna, BHP, controlling itp.),
Usługi prawne, usługi podatkowe, usługi księgowe i rachunkowe Łódź

L.p.

Usługa:

Cena za miesiąc od:

1.

Księgi rachunkowe spółek kapitałowych, zwolnienie z VAT

280,00 zł netto

2.

Księgi rachunkowe spółek kapitałowych, opodatkowanie VAT

350,00 zł netto

3.

Księgi rachunkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i ich spółek

315,00 zł netto

4.

Księgi rachunkowe fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą

402,50 zł netto

5.

Księgi rachunkowe wg zasad szczególnych (fundacje, stowarzyszenia itp.)

227,50 zł netto

6.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

100,00 zł netto

7.

Ewidencja przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)

50,00 zł netto

8.

Ewidencja VAT przy karcie podatkowej

62,50 zł netto

9.

Obsługa płac i ZUS

25 zł netto od pracownika

10.

Obsługa kadrowa

10 zł netto od pracowników

Zapytaj o koszt obsługi biura rachunkowego

W przypadku zainteresowania kosztem naszej obsługi, prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Podana cena będzie dotyczyła obsługi wykonywanej w sposób tradycyjny (nie przez Internet). Informacji udzielimy jak najszybciej. Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką jest konieczne dla wysłania tej wiadomości.

Nazwisko i imię:*
Adres e-mail:*
Rodzaj prowadzonej działalności:*
Forma prawna działalności gospodarczej:*
Liczba właścicieli (wspólników):*
Typ księgowości:*
Liczba zatrudnionych pracowników:*
Liczba dokumentów źródłowych:*
Metoda opodatkowania VAT:*
Informacje uzupełniające:*

Ta wiadomość zawiera Twoje dane osobowe. Aby chronić Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką prywatności dostępną w tym miejscu, zaakceptuj ją i Regulamin serwisu oraz akceptuj zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Akceptuję Politykę prywatności (Więcej):*
Akceptuję Regulamin serwisu (Więcej):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.*
Recaptcha: