Biuro Rachunkowe Łódź - Biznes-Ekspert Łódź

Biuro rachunkowe Łódź: kompleksowe usługi księgowe.
Usługi podatkowe, Obsługa kadrowa i prawna. Wirtualne biuro Łódź

Biuro Rachunkowe Łódź - wyszukaj usługę księgową

Obsługa spraw kadrowych

Zakres prowadzonych spraw kadrowych, zależy od ustaleń przyjętych w umowie.

Prowadzenie spraw kadrowych wymaga udziału specjalisty w tym zakresie. Ilość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych jest bardzo duża. W rezultacie osoby zarządzające trawią na nie zbyt wiele ze swojego cennego czasu, który powinni przeznaczyć na rozwijanie biznesu. Każde zatrudnienie to przecież inny stan faktyczny – inny kandydat do pracy wraz z jego wykształceniem, doświadczeniem i sytuacją. Do tego różne wymagania pracodawcy i nieustające zmiany w przepisach. Nasza firma udziela merytorycznej pomocy klientom w prowadzeniu spraw pracowniczych, w tym ze strony adwokata lub radcy prawnego.

Co do zasady sprawy kadrowe mogą być przedmiotem umowy, albo też mogą zastać zastrzeżone tylko dla Klienta.

Biuro rachunkowe – Rachunkowość Łódź

Obsługa spraw kadrowych Łódź

Jeżeli sprawy kadrowe są powierzone naszej firmie, wówczas standardowo obejmują one:

  • Przygotowanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika, w tym umowy o pracę, jak również świadectwa pracy.
  • Prowadzenie rocznej ewidencji czasu pracy pracowników na podstawie dokumentacji (informacji) dostarczonej przez pracodawcę.
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Prowadzenie ewidencji wydanej odzieży i obuwia roboczego.
  • Informowanie pracodawcy o terminach wygasania umów o pracę, badań lekarskich, szkoleń z zakresu bhp itp..

Ponadto, Klient może powierzyć nam sprawy pracownicze w następującym zakresie:

  • Obsługa w imieniu pracodawcy instytucji zewnętrznych, w sprawach dotyczących poszczególnych pracowników, np. komorników.
  • Przygotowywanie raportów i sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych.
  • Doradztwo prawne w sprawach pracowniczych, w tym przygotowywanie różnych pism, regulaminów wewnętrznych itp.
ZUS Łódź – obsługa dokumentacji
PFRON Łódź – obsługa dokumentacji