Biuro Rachunkowe Łódź - wyszukaj usługę księgową

Artykuły

 • Środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych

  Streszczenie Jedną z najskuteczniejszych form pomocy finansowej służącej wspieraniu przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych jest możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków pieniężnych w celu założenia działalności gospodarczej. Choć wartość dotacji, które można uzyskać nie jest...

  Czytaj więcej...

 • Odwrócone obciążenie w VAT

  Na mocy noweli ustawy o podatku od towarów i usług uchwalonej 26 lipca 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1027), z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące odwrotne obciążenie w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Są nimi niektóre wyroby ze stali, miedzi, złoto, paliwa oraz...

  Czytaj więcej...

 • Koniec obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów

  Nadchodzi koniec obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodów przy braku zapłaty zobowiązania. Przepisy, które wprowadziły taki obowiązek weszły w życie z początkiem 2013 roku. Spędzają one sen z oczu podatnikom podatku dochodowego oraz księgowym, którzy zostali zmuszeni do comiesięcznej...

  Czytaj więcej...

 • Co wybrać, kredyt czy leasing?

  Przedsiębiorcy bardzo często stają przed problemem sposobu sfinansowania zakupu środków trwałych. Rozwiązaniem tego dylematu może być zaciągniecie kredytu bankowego lub też zawarcie umowy leasingu. W takiej sytuacji, najczęściej biuro rachunkowe otrzymuje prośbę o odpowiedź na pytanie, co bardziej...

  Czytaj więcej...

 • Jaką księgowość prowadzi oddział firmy?

  Definicja „oddziału" jest zawarta w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2013 roku za Dz.U. poz. 672 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem, oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez...

  Czytaj więcej...

 • Przedmiot umów długoterminowych w regulacjach rachunkowości

    Jakkolwiek doktryna cywilna między innymi dzieli umowy na: umowy krótkoterminowe i umowy długoterminowei, to jednak z punktu widzenia międzynarodowych (MSR nr 11)ii i krajowych (ustawa o rachunkowości i KRS nr 3)iii regulacji rachunkowości podział ten następuje według nieco innych kryteriów. Pomiędzy...

  Czytaj więcej...